Misja:

Naszą misją jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych jak największej liczbie osób potrzebujących. Pragniemy, aby każdy pacjent trafiający do nas czuł się komfortowo, miał zagwarantowane indywidualne podejście, profesjonalną pomoc oraz całodobową opiekę na najwyższym poziomie.


Cele:

  • minimalizowanie stresu i uciążliwości leczenia
  • podnoszenie jakości świadczonych usług
  • ciągły rozwój wysokospecjalistycznej kadry medycznej
  • nowoczesne metody leczenia


Firmę tworzą ludzie:

Zespół lekarzy tworzących NZOZ „Szpital Zaborze” Sp. z o.o., to wybitni w swojej dziedzinie specjaliści, współpracujący ze sobą od 15 lat. Po likwidacji Szpitala Miejskiego nr 1 w Zabrzu, w 2004 roku zespół powołał spółkę „Szpital Zaborze”, w której od prawie 5 lat kontynuuje swoją misję, oferując profesjonalne leczenie pacjentów.


Dostęp do usług:

W trosce o wszystkich pacjentów, „Szpital Zaborze” w 2005 roku podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który nie jest wystarczający, aby każdy pacjent wymagający fachowej pomocy, mógł ją otrzymać bezpłatnie. Jednak przez cały okres działania szpitala, czynimy starania o jego zwiększenie. Z tego powodu, „Szpital Zaborze” postanowił wyjść naprzeciw potrzebom pacjentów i wraz z Lukas Bankiem oferuje korzystną formę finansowania usług medycznych.


Rozwój:

W celu podniesienia standardu obsługi i jakości świadczonych usług, „Szpital Zaborze” w Maju 2010 roku oddał do użytku nowo wybudowany obiekt szpitalny „SANVIMED”, umożliwiając pacjentom leczenie w komfortowych warunkach, spełniających wymogi UE.

Szpital rozszerzył zakres świadczonych usług. Obecnie wykonujemy usługi z dziedzin tj: ortopedia, okulistyka, neurochirurgia, neurologia oraz chirurgia plastyczna i estetyczna.