W co się ubrać?


Należy zabrać ze sobą wygodny strój sportowy umożliwiający swobodny dostęp do fragmentu ciała, który będzie poddawany terapii (np. kolano, bark). Wymagane jest również obuwie zmienne (np. klapki).


Co ze sobą zabrać?


Udając się na pierwszą wizytę należy ze sobą zabrać pełną dokumentację chorobową tj.: badania obrazowe oraz ich opisy (RTG, USG, TK, MRI), skierowanie na rehabilitację, wypis ze szpitala. Jeżeli nie posiadasz badań obrazowych (np. RTG) nie ma potrzeby abyś je robił przed pierwszą wizytą.


Jak wygląda pierwsza wizyta?


Podczas pierwszej wizyty fizjoterapeuta zapoznaje się z pełną dokumentacją choroby, przeprowadza wywiad oraz badanie manualne wg standardów IFOMT. Celem takiego działania jest precyzyjne odnalezienie struktury objętej schorzeniem, określenie patomechanizmu urazu oraz określenie zaburzeń funkcjonalnych spowodowanych danym schorzeniem. Następnie przedstawione zostaje tzw. rozpoznanie fizjoterapeutyczne, w którym to określa się: przyczynę powstania danego urazu lub schorzenia, plan postępowania terapeutycznego (cel terapii), czas (ilość wizyt) jaki zajmie całościowa terapia. Następnie na bazie powyższych czynności pacjent zostaje poddany pierwszym zabiegom rehabilitacyjnym.